A “Kezdetek zenéje rendszer” Magyarországon is elérető idén ősztől


forrás: Canva.com


Érzelmi nevelés szavak nélkül


Gondolatébresztő, zenei lejátszási listával


Ez az év közel hozta hozzánk a halandóságunkat. Lehetőséget adott arra, hogy jobb kapcsolatunk legyen az életünk végességének tényével.


“Jó, de miért hívják szerelemnek?” — Konrád (5)


A korai szülő veszteségben érintett gyerekek nevelési-technikája


Családtörténet-mesélés szülői veszteségben érintett gyerekeknek


Kikerülni egy nehézségekkel induló élet hatása alól — zenei közreműködéssel

Rosa Susanna Durao Nhancale

Founder of LivingWithoutTheMoon/Sun Foundation #researcher #musiccurator #philantropist I created special mental health innovation for kids

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store